خدمات فنی و مشاوره ای کف کاذب
بعنوان بخشی از خدمات قبل از فروش ، نماینده ای از طرف این شرکت که معمولاً یکی از تکنسین های بخش فنّی میباشد بمنظور بررسی پروژه و هماهنگی های لازم و تهیه نقشه های اولیه به محل پروژه اعزام میشود .

اگر پروژه شما در دست طراحی است ما می توانیم مشخصات و پارامترهای مورد نیاز در هنگام طراحی را توسط نقشه ها ، کاتالوگ ها و ……. برای شما تهیه و ارائه نماییم تا با این کار ، عرضه بهتر و کامل تر پروژه به مشتریان ، پیمانکاران و مدیریت پروژه راحت تر انجام بپذیرد .

نقشه ها شامل پلان طبقات ، پلان اتاقک ها ، هر گونه جزئیات که مورد نیاز باشد و ….. میشوند و به دو صورت نمونه چاپ شده و فایل کامپیوتری می توانند در دسترس باشند .

البته شما می توانید به راحتی بـا تیم طراحی ما در تماس باشید تا در مـورد هـر گونه مسئله فنّی و یا طراحی که ممکن است بوجود بیاید ، بحث و تبادل نظر کنید .